Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gram-mole [g-mol]

=   6,022 141 29×1023 Elementaire entiteiten

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gram-mole in Elementaire entiteiten omgerekend kan worden.


Gram-mole / g-mol   ->   Elementaire entiteiten