Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


12 623 040 000 Natuurlijke straling
1 577 880 000 Jaarlijkse limiet (ICRP)
1 000 000 000 Nanosievert per seconde [nSv/s]
3 600 000 000 000 Nanosievert per uur [nSv/h]
3,155 76×1016 Nanosievert per jaar [nSv/y]
1 000 000 Microsievert per seconde [µSv/s]
3 600 000 000 Microsievert per uur [µSv/h]
31 557 600 000 000 Microsievert per jaar [µSv/y]
1 000 Millisievert per seconde [mSv/s]
3 600 000 Millisievert per uur [mSv/h]
31 557 600 000 Millisievert per jaar [mSv/y]
1 Sievert per seconde [Sv/s]
3 600 Sievert per uur [Sv/h]
31 557 600 Sievert per jaar [Sv/y]
100 Rem per seconde [rem/s]
360 000 Rem per uur [rem/h]
3 155 760 000 Rem per jaar [rem/y]
1 Gray per seconde [Gy/s]
3 600 Gray per uur [Gy/h]
31 557 600 Gray per jaar [Gy/y]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.