Hectopascal -> kN/cm²

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Hectopascal in kN/cm² omgerekend kan worden: 1 Hectopascal [hPa] = 0,000 01 kN/cm²Hectopascal in kN/cm² omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Hectopascal [hPa]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'kN/cm²'.