Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Hertz [Hz]

=   0,001 Kilohertz [kHz]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Hertz in Kilohertz omgerekend kan worden.


Hertz / Hz   ->   Kilohertz / kHz