Hertz -> Kilohertz

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Hertz in Kilohertz omgerekend kan worden: 1 Hertz [Hz] = 0,001 Kilohertz [kHz]Hertz in Kilohertz omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Frequentie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Hertz [Hz]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilohertz [kHz]'.

Hertz -> Kilohertz