Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


5,080 234 544 ×1016 Pikogram [pg]
50 802 345 440 000 Nanogram [ng]
50 802 345 440 Microgram [µg]
50 802 345,44 Milligram [mg]
5 080 234,544 Centigram [cg]
508 023,454 4 Dezigram [dg]
50 802,345 44 Gram [g]
5 080,234 544 Decagram [dag]
508,023 454 4 Hectogram [hg]
101,604 690 88 Pond (metrieke) [Pfd]
50,802 345 44 Kilogram [kg]
0,508 023 454 4 Deciton [dt]
0,050 802 345 4 Ton (metrieke) [t]
5,080 234 544 ×10-5 Kiloton [kt]
5,080 234 544 ×10-8 Megaton [Mt]
5,080 234 544 ×10-11 Gigaton [Gt]
1,016 046 908 8 Centenaar
0,508 023 454 4 Quintal
254 011,727 2 Karaat (metrieke) [kt]
247 578,947 368 82 Carat [ct]
784 000 Grain [gr]
28 672 Drachm
13 066,666 666 667 Dram (avoirdupois)
32 666,666 666 667 Pennyweight [dwt]
1 633,333 333 333 3 Troy Ons [ozt]
1 792 Ons [oz]
112 Pound [lb]
3,481 066 404 2 Slug
4 Quarter (imperial)
1 Hundredweight (long/imperial)
1,12 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]
8 Stone
0,05 Ton (long/imperial)
0,056 Ton (short/US)
4 355,555 555 555 6 Tola
3,059 389 021 09×1028 Atomaire massa-eenheid [u]
3,059 389 021 09×1028 Dalton [Da]
3,059 389 021 09×1025 Kilodalton [kDa]
3,059 389 021 09×1022 Megadalton [MDa]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.