Inch of mercury -> Fysieke atmosfeer

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Inch of mercury in Fysieke atmosfeer omgerekend kan worden: 1 Inch of mercury [inHg] = 0,033 421 060 942 512 Fysieke atmosfeer [atm]Inch of mercury in Fysieke atmosfeer omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Inch of mercury [inHg]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Fysieke atmosfeer [atm]'.

Inch of mercury -> Fysieke atmosfeer