Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Inch of mercury in Inch of water column omgerekend kan worden: 1 Inch of mercury [inHg] = 13,595 478 597 41 Inch of water column [inH2O]


Inch of mercury in Inch of water column omrekenen