Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Inch of mercury [inHg]

=   3,453 155 766 8 Kilogram-force per vierkante decimeter [kgf/dm²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Inch of mercury in Kilogram-force per vierkante decimeter omgerekend kan worden.


Inch of mercury / inHg   ->   Kilogram-force per vierkante decimeter / kgf/dm²