Inch of mercury -> Kilopound per square inch

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Inch of mercury in Kilopound per square inch omgerekend kan worden: 1 Inch of mercury [inHg] = 0,000 491 154 220 518 58 Kilopound per square inch [ksi]Inch of mercury in Kilopound per square inch omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Inch of mercury [inHg]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilopound per square inch [ksi]'.