Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Inch of mercury [inHg]

=   0,000 491 154 2 Kilopound per square inch [ksi]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Inch of mercury in Kilopound per square inch omgerekend kan worden.


Inch of mercury / inHg   ->   Kilopound per square inch / ksi