Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Inch of mercury [inHg]

=   0,000 338 638 9 kN/cm²

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Inch of mercury in kN/cm² omgerekend kan worden.


Inch of mercury / inHg   ->   kN/cm²