Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Inch of water column [inH2O]

=   0,025 399 994 7 Meter van de waterkolom [mH2O]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Inch of water column in Meter van de waterkolom omgerekend kan worden.


Inch of water column / inH2O   ->   Meter van de waterkolom / mH2O