Inch per second squared -> Inch per minute per second

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Inch per second squared in Inch per minute per second omgerekend kan worden: 1 Inch per second squared [ips²] = 60,000 004 724 41 Inch per minute per second [ipm/s]Inch per second squared in Inch per minute per second omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Versnelling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Inch per second squared [ips²]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Inch per minute per second [ipm/s]'.

Inch per second squared -> Inch per minute per second