Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Inch-ounces-force [inoz]

=   0,071 991 964 6 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Inch-ounces-force in Kilogram-force-centimeter omgerekend kan worden.


Inch-ounces-force / inoz   ->   Kilogram-force-centimeter / kgfcm