Katal

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Katal omgerekend kan worden.Katal omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Katalytische activiteit'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Katal [kat]'. De waarde wordt vervolgens geconverteerd naar alle meeteenheden waarmee de rekenmachine bekend is.

Katal