Kiloelektronvolt -> Millijoule

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kiloelektronvolt in Millijoule omgerekend kan worden: 1 Kiloelektronvolt [keV] = 0,000 000 000 000 160 217 733 Millijoule [mJ]Kiloelektronvolt in Millijoule omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Energie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kiloelektronvolt [keV]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Millijoule [mJ]'.

Kiloelektronvolt -> Millijoule