Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilogram per kubieke centimeter [kg/cm³]

=   100 000 Gram per deciliter [g/dl]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram per kubieke centimeter in Gram per deciliter omgerekend kan worden.


Kilogram per kubieke centimeter / kg/cm³   ->   Gram per deciliter / g/dl