Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilogram per kubieke centimeter [kg/cm³]

=   1,0×1018 Picogram per liter [pg/l]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram per kubieke centimeter in Picogram per liter omgerekend kan worden.


Kilogram per kubieke centimeter / kg/cm³   ->   Picogram per liter / pg/l