Kilogram per kubieke meter -> Pound per cubic inch

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram per kubieke meter in Pound per cubic inch omgerekend kan worden: 1 Kilogram per kubieke meter [kg/m³] = 0,000 036 127 292 000 349 Pound per cubic inch [lb/in³]Kilogram per kubieke meter in Pound per cubic inch omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dichtheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kilogram per kubieke meter [kg/m³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Pound per cubic inch [lb/in³]'.