Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilogram per liter [kg/l]

=   1,0×1015 Picogram per liter [pg/l]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram per liter in Picogram per liter omgerekend kan worden.


Kilogram per liter / kg/l   ->   Picogram per liter / pg/l