Kilogram-force per vierkante millimeter   ->   N/mm²

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram-force per vierkante millimeter in N/mm² omgerekend kan worden: 1 Kilogram-force per vierkante millimeter [kgf/mm²] = 9,806 65 N/mm²Kilogram-force per vierkante millimeter in N/mm² omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kilogram-force per vierkante millimeter [kgf/mm²]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'N/mm²'.

Kilogram-force per vierkante millimeter in N/mm² omrekenen (Druk)