Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram-force-centimeter in Newtonmeter omgerekend kan worden: 1 Kilogram-force-centimeter [kgfcm] = 0,098 066 5 Newtonmeter [Nm]


Kilogram-force-centimeter in Newtonmeter omrekenen