Kilogram-force-meter -> Dyne-meter

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram-force-meter in Dyne-meter omgerekend kan worden: 1 Kilogram-force-meter [kgfm] = 980 665 Dyne-meter [dynm]Kilogram-force-meter in Dyne-meter omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Koppel (moment)'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kilogram-force-meter [kgfm]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Dyne-meter [dynm]'.