Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram-force-meter in Inch-ounces-force omgerekend kan worden: 1 Kilogram-force-meter [kgfm] = 1 389,043 909 348 4 Inch-ounces-force [inoz]Kilogram-force-meter in Inch-ounces-force omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Koppel (moment)'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kilogram-force-meter [kgfm]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Inch-ounces-force [inoz]'.

Kilogram-force-meter in Inch-ounces-force omrekenen (Koppel (moment))