Kilogram-force-meter -> Ounce-inches

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram-force-meter in Ounce-inches omgerekend kan worden: 1 Kilogram-force-meter [kgfm] = 1 389,043 909 348 4 Ounce-inches [ozin]Kilogram-force-meter in Ounce-inches omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Koppel (moment)'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kilogram-force-meter [kgfm]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Ounce-inches [ozin]'.