Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilokatal [kkat]

=   59 999 999 880 µmol/min

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilokatal in µmol/min omgerekend kan worden.


Kilokatal / kkat   ->   µmol/min