Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1 000 000 Millilumen [mlm]
1 000 Lumen [lm]
1 Kilolumen [klm]
1 000 cd·sr
1 000 Lux·m²
79,579 818 558 Spherical candle power [SCP]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilolumen omgerekend kan worden.


Kilolumen / klm