Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilometer per Liter [km/l]

=   2,825 Miles per gallon (Imperial)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilometer per Liter in Miles per gallon (Imperial) omgerekend kan worden.


Kilometer per Liter / km/l   ->   Miles per gallon (Imperial)