Kubieke centimeter   ->   Minim imperial

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kubieke centimeter in Minim imperial omgerekend kan worden: 1 Kubieke centimeter [cm³] = 16,893 638 269 37 Minim imperial [min]Kubieke centimeter in Minim imperial omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kubieke centimeter [cm³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Minim imperial [min]'.

Kubieke centimeter in Minim imperial omrekenen (Volume)