Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kubieke centimeter per minuut [cm³/min]

=   0,016 666 666 7 Kubieke centimeter per seconde [cm³/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kubieke centimeter per minuut in Kubieke centimeter per seconde omgerekend kan worden.


Kubieke centimeter per minuut / cm³/min   ->   Kubieke centimeter per seconde / cm³/s