Kubieke dezimeter -> Gallon imperial

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kubieke dezimeter in Gallon imperial omgerekend kan worden: 1 Kubieke dezimeter [dm³] = 0,219 969 248 299 09 Gallon imperial [gal]Kubieke dezimeter in Gallon imperial omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kubieke dezimeter [dm³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Gallon imperial [gal]'.