Kubieke meter per minuut   ->   Kubieke centimeter per minuut

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kubieke meter per minuut in Kubieke centimeter per minuut omgerekend kan worden: 1 Kubieke meter per minuut [m³/min] = 1 000 000 Kubieke centimeter per minuut [cm³/min]Kubieke meter per minuut in Kubieke centimeter per minuut omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kubieke meter per minuut [m³/min]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kubieke centimeter per minuut [cm³/min]'.

Kubieke meter per minuut in Kubieke centimeter per minuut omrekenen (Volumedebiet)