Liter -> Cubic foot

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Liter in Cubic foot omgerekend kan worden: 1 Liter [l] = 0,035 314 666 721 489 Cubic foot [ft³]Liter in Cubic foot omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Liter [l]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Cubic foot [ft³]'.

Liter -> Cubic foot