Liter per minuut -> Cubic inch per minute

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Liter per minuut in Cubic inch per minute omgerekend kan worden: 1 Liter per minuut [l/min] = 61,023 744 094 732 Cubic inch per minute [in³/min]Liter per minuut in Cubic inch per minute omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Liter per minuut [l/min]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Cubic inch per minute [in³/min]'.