Liter per minuut -> Kubieke decimeter per uur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Liter per minuut in Kubieke decimeter per uur omgerekend kan worden: 1 Liter per minuut [l/min] = 60 Kubieke decimeter per uur [dm³/h]Liter per minuut in Kubieke decimeter per uur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Liter per minuut [l/min]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kubieke decimeter per uur [dm³/h]'.

Liter per minuut -> Kubieke decimeter per uur