Lux·m² -> Lumen

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Lux·m² in Lumen omgerekend kan worden: 1 Lux·m² = 1 Lumen [lm]Lux·m² in Lumen omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Lichtstroom'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Lux·m²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Lumen [lm]'.

Lux·m² -> Lumen