Megabit -> Megabyte

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Megabit in Megabyte omgerekend kan worden: 1 Megabit [Mb] = 0,125 Megabyte [MB]Megabit in Megabyte omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Bytes / Bits'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Megabit [Mb]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Megabyte [MB]'.