Megabyte -> Megabit SI

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Megabyte in Megabit SI omgerekend kan worden: 1 Megabyte [MB] = 8,388 608 Megabit SIMegabyte in Megabit SI omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Bytes / Bits'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Megabyte [MB]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Megabit SI'.