Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Megaelektronvolt [MeV]

=   3,802 024 547 239 ×10-12 Foot-poundal [ftpdl]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Megaelektronvolt in Foot-poundal omgerekend kan worden.


Megaelektronvolt / MeV   ->   Foot-poundal / ftpdl