Megakatal -> Kilokatal

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Megakatal in Kilokatal omgerekend kan worden: 1 Megakatal [Mkat] = 1 000 Kilokatal [kkat]Megakatal in Kilokatal omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Katalytische activiteit'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Megakatal [Mkat]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilokatal [kkat]'.

Megakatal -> Kilokatal