Megawattuur -> Nanojoule

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Megawattuur in Nanojoule omgerekend kan worden: 1 Megawattuur [MWh] = 3 600 000 000 000 000 000 Nanojoule [nJ]Megawattuur in Nanojoule omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Energie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Megawattuur [MWh]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Nanojoule [nJ]'.