Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


2,5×1021 Vierkante nanometer [nm²]
2,5×1015 Vierkante micrometer [µm²]
2 500 000 000 Vierkante millimeter [mm²]
25 000 000 Vierkante centimeter [cm²]
250 000 Vierkante decimeter [dm²]
2 500 Vierkante meter [m²]
0,002 5 Vierkante kilometer [km²]
3 875 007,750 015 5 Square inch [in²]
26 909,776 041 774 Square foot [ft²]
26 909,668 402 778 Square foot (US) [sqft]
2 989,975 115 752 7 Square yard [yd²]
0,000 965 255 4 Square mile [mi²]
0,000 965 251 5 Square mile (US) [sqmi]
25 Are [a]
1,562 5 Rai
0,25 Hectare [ha]
1 Metrieke morgen
0,291 874 676 Zuid-Afrikaanse Morgen
2,471 053 814 7 Rood
0,617 763 453 7 Acre (international)
0,617 760 923 1 Acre (US) [ac]
4 933 812,899 947 2 Circular inch [circin]
4 933 812 899 947,2 Circular mil
4 933 812 899 947,2 Circular thou
3 875 007 750 015,5 Square mil (US)
3 875 007 750 015,5 Square thou (UK)
2,5×1049 Attobarn [ab]
2,5×1046 Femtobarn [fb]
2,5×1043 Picobarn [pb]
2,5×1040 Nanobarn [nb]
2,5×1037 Microbarn [µb]
2,5×1034 Millibarn [mb]
2,5×1031 Barn [b]
2,5×1028 Kilobarn [kb]
2,5×1025 Megabarn [Mb]
2,5×1055 Shed
2,5×1037 Outhouse
2,5×1034 Skilodge
1 233 349,777 997 Two Inch Equivalent [TIE]
2,5 Dunam (metrieke)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.