Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Microgram per kubieke meter [µg/m³]

=   1 Nanogram per liter [ng/l]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Microgram per kubieke meter in Nanogram per liter omgerekend kan worden.


Microgram per kubieke meter / µg/m³   ->   Nanogram per liter / ng/l