Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Microgram per kubieke meter [µg/m³]

=   1,940 320 331 954 1×10-12 Slug per cubic foot [slug/ft³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Microgram per kubieke meter in Slug per cubic foot omgerekend kan worden.


Microgram per kubieke meter / µg/m³   ->   Slug per cubic foot / slug/ft³