Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Microgram per liter [µg/l]

=   1,0×10-6 Gram per kubieke decimeter [g/dm³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Microgram per liter in Gram per kubieke decimeter omgerekend kan worden.


Microgram per liter / µg/l   ->   Gram per kubieke decimeter / g/dm³