Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Microgram per liter [µg/l]

=   1 000 Microgram per kubieke meter [µg/m³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Microgram per liter in Microgram per kubieke meter omgerekend kan worden.


Microgram per liter / µg/l   ->   Microgram per kubieke meter / µg/m³