Micrometer kwik -> Fysieke atmosfeer

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Micrometer kwik in Fysieke atmosfeer omgerekend kan worden: 1 Micrometer kwik [µmHg] = 0,000 001 315 789 785 344 2 Fysieke atmosfeer [atm]Micrometer kwik in Fysieke atmosfeer omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Micrometer kwik [µmHg]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Fysieke atmosfeer [atm]'.