Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Micrometer kwik [µmHg]

=   0,000 133 322 4 Kilopascal [kPa]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Micrometer kwik in Kilopascal omgerekend kan worden.


Micrometer kwik / µmHg   ->   Kilopascal / kPa