Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Micrometer kwik [µmHg]

=   1,333 224 ×10-7 N/mm²

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Micrometer kwik in N/mm² omgerekend kan worden.


Micrometer kwik / µmHg   ->   N/mm²