Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Microradiaal [µrad]

=   5,729 577 951 308 2×10-5 Graad [°]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Microradiaal in Graad omgerekend kan worden.


Microradiaal / µrad   ->   Graad / °