Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


0,000 4 Natuurlijke straling
5,0×10-5 Jaarlijkse limiet (ICRP)
3,168 808 781 402 9×10-5 Nanosievert per seconde [nSv/s]
0,114 077 116 1 Nanosievert per uur [nSv/h]
1 000 Nanosievert per jaar [nSv/y]
3,168 808 781 402 9×10-8 Microsievert per seconde [µSv/s]
0,000 114 077 1 Microsievert per uur [µSv/h]
1 Microsievert per jaar [µSv/y]
3,168 808 781 402 9×10-11 Millisievert per seconde [mSv/s]
1,140 771 161 305 ×10-7 Millisievert per uur [mSv/h]
0,001 Millisievert per jaar [mSv/y]
3,168 808 781 402 9×10-14 Sievert per seconde [Sv/s]
1,140 771 161 305 ×10-10 Sievert per uur [Sv/h]
1,0×10-6 Sievert per jaar [Sv/y]
3,168 808 781 402 9×10-12 Rem per seconde [rem/s]
1,140 771 161 305 ×10-8 Rem per uur [rem/h]
0,000 1 Rem per jaar [rem/y]
3,168 808 781 402 9×10-14 Gray per seconde [Gy/s]
1,140 771 161 305 ×10-10 Gray per uur [Gy/h]
1,0×10-6 Gray per jaar [Gy/y]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Microsievert per jaar omgerekend kan worden.


Microsievert per jaar / µSv/y