Microsievert per jaar

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Microsievert per jaar omgerekend kan worden.Microsievert per jaar omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Stralingsdosis'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Microsievert per jaar [µSv/y]'. De waarde wordt vervolgens geconverteerd naar alle meeteenheden waarmee de rekenmachine bekend is.

Microsievert per jaar